Nõelravi mõjutab mehi ja naisi erinevalt

Kahe värske uuringu andmetel võib nõelravi toimida meestele ja naistele erinevalt.
Nõelravi toimet on varem seostatud aju limbilise – paralimbilise – neokortikaalse võrgustiku (limbic – paralimbic – neocortical network, LPNN) ja default mode network (DMN) deaktivatsiooniga.
On tõstatatud hüpotees, et nõelravi valuvaigistav, ärevusevastane ja mõned teised ravitoimed võivad olla osaliselt vahendatud nende neuraalsete ahelate kaudu, millel on keskne roll  nii valu afektiivsete ning kognitiivsete dimensioonide regulatsioonis kui ka emotsioonide ja mäluprotsesside regulatsioonis ning autonoomsete, endokriinsete, immunoloogiliste ja sensomotoorsete funktsioonide kontrollis.

Esimeses, USAs 38 terve isiku peal läbiviidud värskes uuringus jälgiti nõelravi  ajal ajus toimuvat. Teadlased analüüsisid uuesti fMRI pilte, mis olid salvestatud eelnevalt teostatud soolisel kuuluvusel baseeruvate  katsete käigus. Selgus, et naistel toimus nõelravi ajal aju aktiivsuse deaktivatsioon LPNN´s ja DMN´s ulatuslikumalt kui meestel.
Naistel toimus deaktivatsioon aju teatud piirkondades, k. a angulaarkäärus (gyrus angularis) oluliselt tugevamini. Neil korreleerus selle piirkonna deaktivatsiooni intensiivsus vastuseks nõela manipulatsioonile avaldunud valuaistingule (deqi komponent) s.t mida tugevam valulikkuse /deqi aisting, seda suurem deaktivatsioon angulaarkäärus. Meestel selline seos ei avaldunud. Deaktivatsioon  LPNN/DNM võrgustikes toimus meestel nõrgemini, kuid nõelravi nõela manipulatsioon aktiveeris aju somatosensoorset koort meestel  tugevamini kui naistel.
Autorid järeldavad, et nõelravi stimulatsioon võib mõjutada meeste ja naiste aju erinevalt.
The Effects of Acupuncture on the Brain Networks for Emotion and Cognition: An Observation of Gender Differences. Brain Res. 2010 Sep 16. [Epub ahead of print].

Teises, Rootsis 45 inimesel  läbiviidud uuringus hinnati nõelravi mõju valu tajumisele.  Leiti, et nõelravi järgne sensoorne lävi (vähemalt elektrilisele stimulatsioonile, mille puhul tekkis paresteesia) jäi naistel muutumatuks, kuid meestel tõusis. Kuid valulävi (vähemalt elektrilisele stimulatsioonile, mille puhul tekkis valuaisting) nõelravijärgselt naistel tõusis, kuid meestel jäi samaks.
On the threshold – evaluation of variability in effects of acupuncture in a gender perspective. Chin Med. 2010 Sep 4;5:32.

Nende uuringute tulemused näitavad, et nõelravi mõju sensoorsele ja valu lävele tuleb hinnata naistel ja meestel eraldi ning sugu tuleb võtta arvesse ka  akupunktuurse valuravi tulemuste hindamisel, sest see võib mõjutada tulemusi.