Depressioon

Kui depressioon ei reageeri antidepressantidele, võib olla abi nõelravi lisamisest, näitas USAs läbiviidud uuring.

A pilot study of acupuncture augmentation therapy in antidepressant partial and non-responders with major depressive disorder. J Affect Disord. 2011 Apr;130(1-2):285-9.

Depressioon on väga levinud meeleoluhäire. Depressiooni puhul on meeleolu haiglaslikult alanenud, kuid sageli esineb ka ärevust ja erinevaid kehalisi sümptomeid.

Depressiooni on palju uuritud, kuid selle täpset põhjust veel ei teata. Depressiooni seostatakse serotoniini (5-HT ehk 5 –hüdroksütrüptamiin) vähesusega ja halvenenud kättesaadavusega ajus. Serotoniini kättesaadavuse parandamiseks ja närviimpulsside edasikandumise hõlbustamiseks kasutatakse laialdaselt SSRI (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid) grupi ravimeid, kuid ka nende toime ei ole alati piisav.

Maailmas on tehtud palju uuringuid nõelravi mõjust depressiooni puhul.
Kergematel juhtudel võib kasutada nõelravi iseseisvalt, raskematel juhtudel koos nn lääne ravimitega.

Depressiooni farmakoteraapiale on kasulik lisada nõelravi

Nõelravi lisamisel SSRI grupi antidepressantidele saabub ravitoime kiiremini ja see on tugevam.
Analüüsiti 13 uuringut, milles osales 1046 patsienti.  Tulemused näitasid nõelravi + SSRI ravitulemuste statistiliselt olulist paremust.

The benefit of combined acupuncture and antidepressant medication for depression: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2015 May 1;176:106-17.
Hiina teadlased näitasid, et nõelravi võib tõsta serotoniini taset organismis ja omada ka teisi kasulikke toimeid.

Nõelravil on depressiooni puhul mitmeid kasulikke toimeid (Hiina)

Nõelravi võib kiirendada depressiooni korral SSRI (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid) grupi ravimite toime algust ja vähendada nende kõrvaltoimeid. Nõelravi positiivset toimet võib sel juhul objektiviseerida seerumi serotoniini (5-HT) taseme tõusu ja pro- ning antiinflammatoorsete tsütokiniinide tasakaalu regulatsiooni kaudu.

Hiina uuringus osales 126 patsienti, kes jagati 2 gruppi: ravimite grupp ja nõelravi + ravimid  grupp. Uuring kestis 6 nädalat. Nõelravi raviprintsiibiks oli rahustada Maksa ja toita Südant. Kõikidel haigetel kasutati samu akupunkte. Nõelte ekspositsiooni aeg oli 30 minutit, raviseansid toimusid üle päeva, ravikuuri pikkus 6 nädalat.

Nõelravi + ravimid grupis oli depressiooni skoor oluliselt madalam ja ravimite kõrvaltoimed oluliselt vähemväljendunud. Seerumi 5-HT ja antiinflammatoorsete tsütokiniinide IL-4 ning IL-10 tasemed olid  nõelravi + ravimid grupis märgatavalt kõrgemad, kusjuures proinflammatoorse tsütokiniini interleukiin-6 (IL-6)  tase oli märgatavalt madalam kui ainult ravimeid saavate haigete grupis.

Mitme värske uuringu andmetel on depressiivsete häirete puhul tegemist ka neuroimmuunse düsfunktsiooniga. See on viinud hüpoteesini, et depressioon on seotud põletikulise vastusreaktsiooni aktivatsiooniga.
Autorid järeldavad, et nõelravi positiivne ravitoime depressiooni puhul võib olla seotud lisaks nõelravi võimele reguleerida neurotransmitterite produktsiooni ka nõelravi põletikuvastase toimega.

Effect of soothing-liver and nourishing-heart acupuncture on early selective serotonin reuptake inhibitor treatment onset for depressive disorder and related indicators of neuroimmunology: a randomized controlled clinical trial. J Tradit Chin Med. 2015 Oct;35(5):507-13.