Nõelravi ja valusündroomiga tüsistunud depressioon

Inglismaal võrreldi erinevate sekkumiste – nõelravi, nõustamine või nn tavaravi – efektiivsust valusündroomiga tüsistunud depressiooni puhul. Uuring hõlmas 755 patsienti, kellel esines lisaks depressioonile mõõdukas kuni väga tugev valu. Tulemust hinnati 3 kuu möödudes.

Depressioon ja valu olid kõige enam vähenenud nõelravigrupis, järgnes nõustamisgrupp ning seejärel nn tavaravigrupp.

Acupuncture, counselling or usual care for depression and comorbid pain: secondary analysis of a randomised controlled trial. BMJ Open. 2014 May 2;4(5):e004964.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24793257