Nõelravi EMOs (Austraalia)

Austraalias teostati uuring nõelravi kasutamise kohta nn tavameditsiini koosseisus. Jälgiti ooteaja pikkust, valu taandumist, füsioloogilisi näite ja hinnati patsientide soovi sarnase ravi saamiseks edaspidi.

Uuringu läbiviimiskoht: Emergency Department of The Northern Hospital, Epping, Melbourne, Australia
Kooskõlastus: Ethics Commitee of the Northern Hospital
Uuringu kestvus: 4 kuud
Läbiviimisaeg: juuni 2003 – oktoober 2003

Uuring teostati erakorralise meditsiini osakonnas viibimise ajal. Uuringus osalemises nõustunud 45 patsienti jagati randomiseeritult nõelravigruppi (32) ja tavameditsiinigruppi (12); mõlema grupi patsiendid olid sarnased (vanus, sugu jne).

Nõelravigrupi patsientide kriteeriumid

Triaaž 3, 4 või 5 haiged, kellel esinesid järgmised akuutsed seisundid:

 • Migreenitüüpi peavalu

 • Pingepeavalu

 • Kõõrkaelsus (torti collis)

 • Muskulaarse seljavalu

 • Äge muskuloskeletaalne valu (väljaarvatud tõenäoline luumurd)

 • Rasedate oksendamine (emesis gravidarum)

 • Kemoteraapiaga seotud iiveldus ja oksendamine

 • Ärevus/paanikahäired

 • Ülemiste hingamisteede viirusinfektsioonid

 • Düsmenorröa

Välistamiskriteeriumid

 • Triaaž 1, 2 haiged

 • Ebastabiilne hemodünaamika või kahtlus kriitilisele haigusele

 • Äge, tugev valu, mis vajas parenteraalselt manustatavaid narkootilisi valuvaigisteid

 • Diferentseerimata seisundid, mis vajasid edasisi uuringuid

 Eemaldamiskriteeriumid

 • Kõik nõelte foobiaga isikud

Nõelravi tehti vastavalt traditsioonilise hiina meditsiini õpetusele.
Kasutati korporaalset ja aurikulaarset nõelravi, TDP soojenduslampi ning elektroakupunktuuri.

Hinnatavad parameetrid

 • Valu tugevuse hindamiseks visuaalne analoogskaala (Visual Analogue Scale; VAS)

 • Pulsisagedus, vererõhk, hingamissagedus

 • Raviga rahulolu

Kui nõelravigrupi haigetele oli vaja kirjutada välja ravimeid, tehti seda pärast nõelravijärgse seisundi lõplikku hindamist.

Tulemused

Erakorralise meditsiini osakonnas viibimise ajas ja ravijärgselt mõõdetud füsioloogilistes parameetrites märkimisväärseid erinevusi ei olnud. Nõelravi grupis (valu näitaja langus 25,90 ±17,64%) ja tavameditsiini grupis (valu näitaja langus 22,18 ± 24,08%) oli valuvaigistava toime efektiivsus võrdne, kuid nõelravigrupi patsientide rahulolu oli märgatavalt kõrgem. Soov saada edaspidi samasugust ravi avaldas 81,8% nõelravigrupi haigetest ja 58,8% tavameditsiini haigetest.

A Prospective, Randomised Control Trial of Acupuncture in Emergency Department. The Journal of Chinese Medicine N 85 October 2007: 45-52.