Elektroakupunktuur Sp 9 ja Liv 8 mõjutab verevoolu põrnas ja maksas

THM õpetuse järgi on organismis olevad kanalid ja kollateraalid teeks, mida mööda voolavad qi ja veri ning iga kanal või kollateraal on seotud spetsiifilise organiga. Yinlingquan Sp 9 ja Ququan Liv 8 on vastavalt Põrna ning Maksa meridiaanide he –merepunktid, s.o kohad, kust qi ja veri voolavad spetsiifilistesse siseorganitesse.

Taivanis läbiviidud uuringu eesmärgiks oli jälgida 2Hz elektroakupunktuuri (EA) mõjul toimuvaid verevoolu /perfusiooni muutusi põrnas ja maksas.

18 Spragrue-Dawley rotti jagati randomiseeritult 3 gruppi, igas grupis 6 rotti: kontrollgrupp, kellele tehti „võlts“ EA, Yinlingquan Sp 9 grupp, kellele tehti 2 Hz EA bilateraalsetesse (mõlemapoolsetesse) Yinlingquan Sp 9 akupunktidesse ja Ququan Liv 8 grupp, kes said 2 Hz EA bilateraalsetesse Ququan Liv 8 akupunktidesse. Maksa ja Põrna keskmine verevool /perfusioon registreeriti laser Doppler verevoolu monitori abil, mõõtmised tehti enne EA´d (baasnäitaja), EA ajal ja pärast EA´d. Iga mõõtmisperiood kestis 10 minutit. Pärast iga verevoolu /perfusiooni registreerimist määrati parema reiearteri (a femoralis dex) verest lämmastikoksiidi (nitric oxide) tase.

Selgus, et „võlts“EA mõjul verevool/perfusioon põrnas ja maksas ei suurenenud. 2 Hz EA bilateraalsetesse Yinlingquan Sp 9 akupunktidesse suurendas keskmist verevoolu /perfusiooni põrnas, kuid mitte maksas.

2 Hz EA bilateraalsetesse Ququan Liv 8 akupunktidesse suurendas keskmist verevoolu /perfusiooni maksas, kuid mitte põrnas. Lämmastikoksiidi tasemes märkimisväärseid erinevusi üheski grupis ega üheski mõõtmisseerias ei registreeritud.

Järeldus: EA akupunktidesse Yinlingquan Sp 9 ja Ququan Liv 8 võivad suurendada verevoolu vastavalt põrnas ja maksas.

Maksa meridiaan

Maksa meridiaan

Põrna meridaan

Am J Chin Med. 2012;40(1):75-84
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22298449