Haiguste uuringud

Nõelravi on kasutatud aastatuhandeid ja seda kasutatakse tänapäeval üha laialdasemalt.

Kuigi lääne meditsiiniterminoloogia abil ei suudeta veel THM õpetust ammendavalt tõlgendada, leitakse hiina ja lääne meditsiini (LM) vahel järjest uusi kokkupuutepunkte.

Teaduslikuks aktsepteerimiseks on vajalik korratavus,
kuid THMs on seda väga raske saavutada.

THMs ei kasutata kaasaegset meditsiiniterminoloogiat,
kuid paljude haiguste kirjeldused on väga sarnased.

LM keskendub haigusele, THM haigele.
LMs ravitakse haigeid üha enam ravijuhiste järgi.
Personaalmeditsiin on väga kallis ja selle juurutamine läheb vaevaliselt.

THM arstide arvates on iga inimene erinev.
Ei ole ühtegi haigust, mis kulgeks inimestel täpselt ühtemoodi ja
mida saaks ravida ühtemoodi.
Rohkem arvestatakse ka klimaatilisi tingimusi ja toitumist.  
Seetõttu tehakse ravis ja retseptis sageli muudatusi.
Ka nõelravi efektiivsus võib olla erinevatel inimestel erinev,
lisaks sõltub see nõelravitegija oskustest ja kogemustest.
Kuid siiski on see tulemuslik, omab vähe kõrvaltoimeid ja on kuluefektiivne.

Nõelravi leevendab ebaselgeid sümptomeid

Inglismaal läbiviidud uuring näitas, et nõelravi võib anda märgatava ja püsiva kergenduse haigetele, kes pöörduvad sageli esmatasandi arsti poole meditsiiniliselt raskestiselgitatavate kehaliste sümptomite tõttu.

Tavameditsiinile nõelravi lisamisel püsis paranenud tervislik seisund ja heaolu 12 kuu vältel.

Acupuncture for ‘frequent attenders’ with medically unexplained symptoms: a randomised controlled trial (CACTUS study). Br J Gen Pract. 2011 Jun;61(587):295-305.

Teine artikkel kirjeldas uuringust osavõtnute suhtumist. Patsiendid hindasid, et võeti aega nendega suhtlemiseks, raviseansid olid interaktiivsed ja holistilised. Paljusid patsiente aktiveeriti võtmaks osa oma ravist ja muutma oma elustiili. Osalejad tõid välja laialdase spektriga positiivsed muutused tervises k.a suurenenud füüsiline ja mentaalne aktiivsus, suurenenud enesekontrolli võime, rahulikkus ja relaksatsioon.

Traditional acupuncture for people with medically unexplained symptoms: a longitudinal qualitative study of patients’ experiences Br J Gen Pract. 2011 Jun;61(587):306-315.