Haiguste uuringud

Nõelravi leevendab ebaselgeid sümptomeid

Inglismaal läbiviidud uuring näitas, et nõelravi võib anda märgatava ja püsiva kergenduse haigetele, kes pöörduvad sageli esmatasandi arsti poole meditsiiniliselt raskestiselgitatavate kehaliste sümptomite tõttu.

Tavameditsiinile nõelravi lisamisel püsis paranenud tervislik seisund ja heaolu 12 kuu vältel.

Acupuncture for ‘frequent attenders’ with medically unexplained symptoms: a randomised controlled trial (CACTUS study). Br J Gen Pract. 2011 Jun;61(587):295-305.

Teine artikkel kirjeldas uuringust osavõtnute suhtumist. Patsiendid hindasid, et võeti aega nendega suhtlemiseks, raviseansid olid interaktiivsed ja holistilised. Paljusid patsiente aktiveeriti võtmaks osa oma ravist ja muutma oma elustiili. Osalejad tõid välja laialdase spektriga positiivsed muutused tervises k.a suurenenud füüsiline ja mentaalne aktiivsus, suurenenud enesekontrolli võime, rahulikkus ja relaksatsioon.

Traditional acupuncture for people with medically unexplained symptoms: a longitudinal qualitative study of patients’ experiences Br J Gen Pract. 2011 Jun;61(587):306-315.