Danzhong Ren 17

Danzhong Ren 17 mõjutab spetsiifiliselt südame parasümpaatilisi närve

Jaapani teadlased leidsid mõjuvad tõendid, et nõelravipunkti Danzhong Ren 17 stimulatsioon võib spetsiifiliselt suurendada südame parasümpaatiliste närvide aktiivsust. Nad uurisid südame löögisageduse mõõtmise kaudu, kas rindkere eesseinal kaks lähestikku paiknevat nõelravipunkti – Danzhong Ren 17 ja Zhongting Ren 16 – võivad mõjutada südame autonoomset närvisüsteemi erinevalt.

Ristkasutusega kliinilises uuringus osales 14 tervet meest, kellele teostati erinevatel päevadel epifastsiaalne akupunktuurne stimulatsioon (ühekordne hetkeline fastsiapinna stimulatsioon nõela abil ilma deqi´ta) nõelravipunktidesse Ren 17 või Ren 16.

Selgus, et Ren 17 – kuid mitte Ren 16 – aeglustab südame löögisagedust ja suurendab südame parasümpaatilist aktiivsust. Kumbki punkt ei mõjutanud märkimisväärselt südame sümpaatilist aktiivsust. Teadlased kommenteerisid, et neid tulemusi ei ole võimalik selgitada mittespetsiifilise või psühholoogilise/platseebo mõjuga nõela stimulatsioonile.

Acupuncture to Danzhong but not to Zhongting increases the cardiac vagal component of heart rate variability. Auton Neurosci. 2011 Apr 26;161(1-2):116-20.