Zusanli St 36 blokeerib stressimolekulide produktsiooni

Nõelravi punkti Zusanli St 36 võib blokeerida neuropeptiid Y (NPY), sümpaatilise närvisüsteemi poolt  vastuseks kroonilisele stressile sünteesitava molekuli  produktsiooni, selgus loomkatsetest.

Laborikatsetes põhjustati rottidel külma toimel stress. Elektroakupunktuur teostati akupunkti St 36. Kontrollgrupis ja “võlts”nõelravi grupis  NPY muutusi ei imnenud, kuid nõelravigrupis esines pikaaegne oluline NPY produktsiooni vähenemine. NPY on seotud stressi poolt indutseeritud füsioloogilise reaktsiooniga, mis kahjustab inimeste tervist. Selle neuropeptiidi produktsiooni vähendamise kaudu võib nõelravi aidata vältida kroonilise stressi pikaajalist kahjulikku toimet.

Acupuncture at St 36 prevents chronic stress-induced increases in neuropeptide Y in rat. Exp Biol Med (Maywood). 2011 Dec 7. [Epub ahead of print].