Uuringud

Nõelravikanalite elektrilise takistuse vähenemine on seotud nahaaluste kollageenkiududega,

näitas USAs läbiviidud uuring.
Varasematest uuringutest on selgunud nõelravimeridiaanide füsioloogiliseks karakteristikuks olev madal elektriline takistus ja nende anatoomiline seos sidekoe kihtidega. Antud uuringus hinnati 28 tervel isikul naha elektrilist takistust ja selle all paiknevat nahaalust sidekude kolmes piirkonnas – õlavarrel (Jämesoole meridiaan), reiel (Maksa meridiaan) ja jala alumises osas (Kusepõie meridiaan).

Kõikide piirkondade anatoomiliseks iseloomustamiseks kasutati ultraheliuuringut. Jämesoole meridiaani kohal mõõdetud elektriline takistus oli naaberpiirkondadega võrreldes märgatalt madalam. Maksa ja Kusepõie meridiaanide kohal olulist takistuse vähenemist ei leitud.

Avastati märkimisväärne seos nahaaluse kollageeni kõrgema ehhogeense tiheduse ja alanenud elektrilise takistuse vahel nii piirkonnasiseselt (meridiaan versus naaberala) kui ka kehaosade vahel (käsi versus reis versus jala alumine osa).

Electrical impedance of acupuncture meridians: the relevance of subcutaneous collagenous bands. PLoS One. 2010 Jul 30;5(7):e11907.

Kollageeni tähtsus nõelravi punktis

Hiina teadlased uurisid rottide peal, kuidas muundatakse nõelravipunktist lähtuvad mehhaanilised signaalid bioloogilisteks signaalideks. Akupunktuurse analgeesia ajal uuriti nõelravipunktis olevaid kollageenkiude. Nõelravipunkti Zusanli St 36 süstitud kollagenaasi kaudu lõhuti seal paiknevad kollageenkiud.

Kollageenkiudude lõhkumise järgselt vähenesid nii nõelravi teostamiseks vajaminev jõud kui ka nõela manipulatsiooniga seotud olev analgeetiline efekt. Sedastati ka lokaalsete nuumrakkude degranulatsiooni vähenemine (nõelravi järgne tavareaktsioon).

Järeldati, et kollageenkiududel on akupunktuurses analgeesias tähtis roll ja nad osalevad transduktsiooni protsessis.

Role of collagen fibers in acupuncture analgesia therapy on rats. Connect Tissue Res. 2009;50(2):110-20.

Nõelravikanalite olemasolu tõestati kahe erineva kuvamismeetodi abil

Hiinas mõõdeti optilisi transpordi omadusi piki Perikardi meridiaani ja 1 cm sellest eemal. Teatud laservalguse kogus suunati vabatahtlike katsealuste käel asuvasse meridiaani lõpp–punkti, meridiaani teises otsas asuvas punktis mõõdeti emiteeruv valgus.

Selgus, et valguse edasikandumise karakteristikud piki Perikardi meridiaani kulgu ja mööda kanalivälist trajektoori olid erinevad – mööda kanalit kandus valgus edasi hõredamalt. See näitas, et kanali optilised omadused on ümbritsevate kudede omast erinevad.

Differences in Optical Transport Properties between Human Meridian and Non-meridian. Am J Chin Med. 2007;35(5):743-52.

Teises, samuti Hiinas vabatahtlike peal tehtud uuringus kasutati kanalite visualiseerimiseks infrapunast soojust, mille abil jälgiti ajafaktorist sõltuvat infrapunase kiirguse kulgu mööda kanalit. Autorid järeldasid, et termograafia on potentsiaalselt kasulik meetod kanalite ja nõelravipunktide füsioloogia- ja patoloogiaalasteks mitteinvasiivseteks uuringuteks.

Appearance of human meridian-like structure and acupoints and its time correlation by infrared thermal imaging. Am J Chin Med. 2007;35(2):231-40.

Nõelravipunktide infrapunase kiirguse spekter

Hiina teadlased võrdlesid südame isheemistõve haigete nõelravipunkti Neiguan PC 6 infrapunase kiirguse spektrit tervetel vabatahtlikel mõõdetud spektriga, et näha, kas haigete nõelravipunktid kannavad spetsiifilist haiguslikku infot.

Uuringus osales 50 südame isheemiatõbe põdevat isikut ja 47 tervet täiskasvanut. Kõrge tundlikkusega infrapunast spektrumit mõõtev uurimisseade asetati PC 6 ja võrdluseks võetud mittenõelravipunkti kohale.

Kiirguse intensiivsust jälgiti 73 lainepikkuse alal. Neist 23 alal avastati südamehaigetel ja tervetel isikutel registreeritud parameetrites märgatavad erinevused, kusjuures mittenõelravipunktist võrdluspunkti kohal mõõdetud lainepikkustest esines märkimisväärne erinevus ainult 12 lainepikkuse alal.

Lainepikkus 2 -2,5 mikromit on seotud energia ainevahetusega. Südamehaigete PC 6 kohal registreeritud intensiivsus oli tervetest isikutest oluliselt madalam. Võrdluseks kasutatud mittenõelravipunktide kohal erinevusi ei leitud.

Autorite arvates võib infrapunase kiirguse parameetrite muutus koronaarhaiguse puhul peegeldada haiguslikke muutusi, mis võivad olla põhjustatud ainevahetuse aktiivsuse alanemisest nõelravipunkti piirkonnas.

Infrared radiation spectrum of acupuncture point on patients with coronary heart disease. Am J Chin Med. 2008;36(2):211-8.