Nõeltega tervisetoojad

Tekst Krista DudarenkoM, A lilleberg ajakiri Üks
Fotod Siim Sepp
üks nr 1 2007

„Õppimine ei lõpe iial,” kinnitavad dr Malle ja Arnold Lilleberg sõnumit, mis seisab hieroglüüfides kirjutatud tahvlikesel nende nõelravikabineti seinal. Ülikoolis anestesioloogideks spetsialiseerunud ning sel alal töötanud abielupaar õppis omal ajal tavameditsiinile täienduseks ka traditsioonilist hiina meditsiini.

Küsimustele vastavad dr Malle & Arnold Lilleberg.

Lillebergid on seisnud hea nõelraviarste ühendava Eesti Akupunktuuri Assotsiat­siooni (EAA) tegevuse eest. Malle Lilleberg on ühenduse president ning lisaks tõlgib ta hiina keelest meditsiinitekste. Entusiastliku tohtri paari energiavarud on põhjatud — kõik selle nimel, et süvendada nõelravi tuntust Eestis ning aidata kõiki, kes nende vastuvõtule tulevad.

Kuidas said kahest anestesioloogist nõelraviarstid?

Arnold Lilleberg Huvitusime hiina meditsiinist juba varem. 1991. aastal läbisime Peterburi Üleliidu­lise Arstide Täiendusinstituudi korraldatud nõelraviarstide erikursused Tallinnas. Hiljem sõitsime valvete vahel sageli Peterburi vahet, sest sel ajal eri­alast kirjandust Eestis ei müüdud, seal aga üht-teist liikus.

Malle Lilleberg Mina töötasin aastail 1993-1997 nõelraviarstina Kivimäe haiglas, kus raviti kopsu­haigeid, praegu kuulub see haigla Põhja-Eesti regionaalhaigla koosseisu. Enne mind tegeles seal nõel­raviga edukalt meditsiiniteaduste kandidaat dr Jaan Karusoo, kes ootamatult lahkus. Kuna haigla juht­kond soovis seda ala jätkata ja edasi arendada, võetigi mind tööle.

See oli väga huvitav aeg eriala arengus. Sain oma patsiente uurida (teha analüüse, röntgenipilte jne), olin haiglas valves, käisin koos kopsuarstidega täien­duskoolitustel, tutvustasin arstide ja õdede kooli­tustel hiina meditsiini aluseid. Sel ajal tasus nõelraviteenuse eest haigekassa. Oma patsientide raviks kasutasin nii hiina kui ka lääne meditsiini – niisugust lähenemist nimetataks praegu integraalseks medit­siiniks ja seda peetakse väga progressiivseks. Sotsiaalministeeriumi ametnikud seda kahjuks ei mõistnud, mistõttu arvati nõelraviteenus 1. aprillist 1997 haigekassa ravikindlustuse hinnakirjast välja. Sellest ajast töötamegi abikaasaga eraarstidena.

Mis on nõelravis viimastel aastakümnetel muutunud?

AL See eriala oli Nõukogude Liidus suurtes tõmbe­tuultes. Kui Hiinaga olid paremad suhted, arenes ka nõelravi, kui suhted halvenesid, oli see põlu all. Hiljem mõisteti, et nõelravi võimaldab muuta ravi efektiivsemaks ja hoida kokku ravikulutusi. See­tõttu olid Moskva tervishoiuametnikud nõelravi­arstide töötulemustest väga huvitatud. Nõelraviars­tide tööaruannete kogumiseks ja edastamiseks Moskvas asuvasse NSVL tervishoiuministeeriumisse eraldas ENSV ministeerium isegi pool arsti ameti­kohta.

Nõelraviarst peab valdama nii ida kui ka lääne meditsiini, alles see­järel võib ta hakata haiget ravima.

Viimastel aastakümnetel on Hiinas koostatud ja välja antud palju õpikuid, inglise keelde on tõlgitud vanu tekste, kaasa arvatud väga iidseid, mida peeti lausa saladusteks. Võimalik on tellida hiina medit­siini teemalisi ajakirju.

ML Oluline on eesmärgi poole liikumine – nõelravi aktsepteeritakse üha enam. Praegu on Eestis nõel­ravi taastusravi eriala, kuid tulevikus näeks EAA seda arstliku lisaerialana.

Kuidas suhtuvad nõelravisse inimesed, kes teie vastuvõttudel käivad?

ML Haigetel on tekkinud nõelravi vastu suur huvi, aga ühtlasi ka pahameel, et tervishoiusüsteem neile nõelravikulusid ei kompenseeri. Ses osas on probleeme eelkõige raskete haigetega, kelle tulemuslikuks raviks on sageli vaja korduvaid ravikuure.

Aga arstid ja tervishoiuametnikud?

ML Nii haigekassa, Tartu Ülikool kui ka riiklik tervishoiuamet arvavad, et haige­kassa ei peaks nõelravi tasustama. Oleme teinud tohutut selgitustööd, ent vahel on ikkagi tunne, et jookseme peaga vastu seina. Oleks loogiline, et haige­kassa tasuks patsientide ravi eest, kes pole nn tava­meditsiinilt abi saanud. Näiteks Saksamaal tasub tervishoiukindlustus nõelravi eest arsti saatekirja alusel.

AL Poliitikute sõnul ollakse tervishoiu arendamisest väga huvitatud. Hiina meditsiini arendamiseks palutakse meil pidevalt kirjutada taotlusi ja põhjendusi jms, mis jäävad aga seejärel kuhugi seisma… Ametnike poolt pole mingit toetust. Kuna haigekassal on raha vähe, püüab iga eriala „tekki enda poole tõmmata”.

Kas nõelravipraktik peaks tingimata olema meditsiinilise haridusega?

AL Nõelraviarst peab valdama nii ida kui ka lääne meditsiini, alles seejärel võib ta hakata haiget ravima. Samas on väljend „valdab nii lääne kui ka ida medit­siini” väga laiaulatuslik, sest tänapäeval ei saa keegi midagi vallata – kõik muutub väga kiiresti ja piirid on tinglikud. Ma ei kujuta ette, kuidas inimesed, kel puudub arstiharidus ja eelnev töökogemus lääne meditsiinis, nõelravi üldse teevad. Vene ajal oli võimalik õppida nõelravi ainult arstidel, kes olid töötanud kliinilisel erialal vähemalt kolm aastat. Erialane praktika on väga oluline, sest patsiendid tarvitavad sageli mitmeid ravimeid, mida tuleb ravi juhtimisel silmas pidada.

ML Esialgu on nn lääne meditsiini väljaõppega arstil traditsioonilist hiina meditsiini väga raske vastu võtta – see näib nagu muinasjutt. Haigeid jälgides aga selgub, et see õpetus peab paika. Nõelravi ei ole kerge eriala, vaja on sündromaalset mõtlemist. Sageli ei oska ka haige esialgu olulist informatsiooni välja tuua. Tee tulemusteni pole alati lihtne.

Milliseid vaevusi ravib nõelravi abil kõige tõhusamalt?

AL Hiinlane ütleb, et nõelravi on kõige efektiivsem kolmel juhul: perifeersed närvihaigused (näiteks näonärvi halvatus), liigesehaigused ja insuldid. Kuna insultide ravi peaks toimuma haigla tingimustes ja eriväljaõppe saanud arstide käe all, jäävad meie tingimustes teostatavaks kaks esimest valdkonda. Ravime ka sisehaigusi, kuid selleks on vaja juurde hiina ravimeid. Ka liigesehaigustest saame paremini ravida kergemaid vorme, sest raskematel juhtudel on vaja taimravipreparaate. Tavaliselt alluvad ravile hästi haigused, mis halvenevad külmal ja niiskel aastaajal.

Milliste tervisehädadega teie juurde pöördutakse?

ML Kõige sagedasemad probleemid on kaela- ja seljavalud, kuid see võib olla ka juhuslik. Sageli on nii, et keegi tuleb mingi hädaga, saab abi ning räägib sellest sama haiguse all kannatavatele tuttavatele, kes omakorda meie juurde tulevad. Nii on käinud näiteks viimasel ajal naisi põiepõletikuga, depressiooni ja ärevushäirete all kannatavaid inimesi jpt.

Ampluaa on lai. Palju on kroonilisi haigusi, allergiaid, stressi. Seoses elatustaseme tõusuga on esile kerkinud hoopis uued, autos ning arvuti ees istumisega seonduvad haigused. Üha enam tuleb vastuvõtule nooremaid inimesi. Kui varem hakati arsti juures käima alles pärast 40.-50. eluaastat, siis tänapäeval on sageli juba 20-30-aastastel rasked haigused, selja- ja kaelavalud, osal juba lõikusedki ära tehtud.

Kes nõelravist abi otsivad?

ML Lühidalt öeldes tulevad meie vastuvõtule haiged, kes ei ole tavameditsiinist abi saanud. Rah­vusvahelise statistika järgi käib nõelravis naisi pisut enam kui mehi, enamus patsientidest on keskmisest kõrgema haridustasemega.

Tavaliselt alluvad nõelravile hästi haigused, mis ägenevad külmal ja niiskel aastaajal.

Tihti arvatakse, et eraarstid tegelevad kergemate haigetega. Tegelikult see nii ei ole. Miks peaks nõelravisse tulema n.ö. kerge haige, käima siin korduvalt protseduure tegemas ja maksma selle eest raha, kui ta saaks terveks niisamagi, pere- või erialaarsti abiga?

AL Praegu on meie noorim patsient 3-aastane ning vanim 87-aastane. Siin käib inimesi väga erinevatelt elualadelt. Samuti tulevad ravile teistes riikides elavad eestlased, kes oma elukohajärgses riigis pole abi saanud.

Kui kiiresti nõelravi efekt saabub?

ML Haigete ravi nõuab palju vaeva ja aega. Tule­mused ei saabu nii, et pistad haigele paar nõela sisse ja räägid, et tuleb asjasse uskuda ning käia 10 korda. Mõnest haigusest paranetakse paari seansiga, mis­peale ütleb abisaanu: doktor, te tegite imet! Ning saadab meie juurde ka oma sõbrad, kes tahaksid oma pikaaegsete haiguste puhul samuti imet… Paljudele patsientidele oleks aga vaja ravimeid. Hiinas koostatakse haigetele individuaalsed retseptid. Ka patentravimitega saab väga palju haigete heaks ära teha, aga kahjuks on nende import Eestisse väga keeruline, kuna taimravipreparaate käsitatakse ravimina, mitte toidulisandina, nagu paljudes teistes riikides. Saksamaal toodetakse koostöös Hiinaga taimravi­preparaate, Tšehhis on olemas ametlikud edasi­müüjad jne.

AL Hiina taimravipreparaadid võiksid siingi kätte­saadavad olla. Meie apteekide käsimüügis on saadaval märksa kangema toimega ravimeid. Näiteks küllalt tugevatoimeline on ženšenn.

Kuidas suhtute levinud arvamusse, et alternatiiv­meditsiin (sh nõelravi) on posimine?

ML Meil ei süveneta alternatiivmeditsiini nimetusse. Alternatiivmeditsiin tähendab, et nn tavameditsiin lükatakse täiesti kõrvale ja ravitaksegi ainult mingi teise meetodiga. Millegipärast arvatakse, et alternatiivmeditsiiniga võib tegeleda iga­üks. Kuna nõelravi on ebapiisava väljaõppega tegijate poolt küllalt kompromiteeritud, suhtutakse sellesse sageli suure ettevaatusega. Samas seisus on kahjuks ka manuaalne meditsiin.

AL Tegelikult võib nõelravi edukalt lääne meditsiini täiendada. Sageli me rakendamegi kombineeritud ravi. Samas võib see olla ka ainus adekvaatne ravi­meetod.

Dr Malle Lilleberg, te tõlgite lisaks praksisele veel ka hiinakeelseid tekste. Miks?

ML Hiina keel on minu hobi, aga selleks on kahjuks vähe aega ja siin ei tule miski kiiresti. Iga asi vajab õppimist ja kordamist. Paraku on üks asi tavakeel, mida õpitakse loengus, hoopis teine meditsiiniline keel. Lisaks veel ametlik keel, mida kohtab meditsiinidokumentides.

Õnneks on mul palju sõnastikke ja käsiraama­tuid. Meditsiinis on käsutusel vana hiina keel ja need tekstid on väga poeetilised. Kui tahad, võid lugeda kliinilist teksti haigustest ja nende ravist, soovi korral võid lugeda aga kauneid ajaloolisi tekste – igaks meeleoluks leidub kirjandust. Hiina keelest tõlkimine on väga huvitav, kuid samas ka väga aeganõudev.

Hiina meditsiin õpetab inimest end analüüsima, lääne meditsiinis on haige rohkem ravi vastuvõtja.

Kuidas te end nõelravi arengute ja uute uuringutega kursis hoiate?

ML Meil käivad erialased ajakirjad Hiinast ja Inglis­maalt, milles avaldatakse ülikoolide, suurte haiglate ja teadusasutuste artikleid haiguste ravist ja uuringute hetkeseisust. Samuti on hulk raamatuid, erialast kirjandust.

Ühesõnaga: süveneme, loeme ja mõtleme. Tavaliselt on nii, et kui mõni asjatundja siin käib, on ta lausa üllatunud, et selline erialane kirjandus on Eestis olemas.

Kuidas on lood selle ala asjatundjate järelkasvuga?

ML Nõelraviarste on vähe ja järjepidevuse küsimus tõsine. Haigete vajadus ja soov ületab meie jõudluse. Eestis on üle 30 nõelraviarsti, kellest paljud on juba pensionieas.

AL Hiina meditsiini võib õppida Hiinas, Ameerikas, Inglismaal või mujal, aga see on kallis ja ebamugav. Alati ei tule teistes riikides väljaõppe saanud arstid aga Eestisse tagasi patsiente ravima. Täiendmeditsiinist on hakanud huvituma paljud üliõpilased ja noored arstid. Huvitav on märkida, et prints Charles propageerib aktiivselt täiendmeditsiini arendamist ja laialdasemat käsutamist.

Ka EAA poole on pöördutud koolituse korraldamise sooviga, aga selle tööga pole me seni suutnud tegeleda. Koolituseks on vaja õppejõude, õpperuume ja nn temaatilisi patsiente, kõike seda on erialase töö kõrvalt raske organiseerida.

Kas nõelravi protseduur on valus?

AL Kuigivõrd ikka, see ei ole ju mõnuprotseduur.

ML Osale patsientidele nõelravi meeldib, mõni on isegi öelnud, et tal on tekkinud sellest lausa sõltuvus. Teistel on tõesti valus – ikka ju tunned, kui nõelad ihusse torgatakse. Kuna nõelravi nõelal on ovaalne ots, ei ole see nii valus kui verevõtmine või süst. Aga isegi kui nõelravi on ebamugav, on patsient rahul, et tema tervis paraneb; eriti pärast seda, kui enne on öeldud, et tema haiguse vastu polegi ravi.

Käisite möödunud suvel Pekingis. Mis seal nähtust enim muljet avaldas?

AL Näiteks seisime apteegi leti ees, mõeldes – sellele haigele oleks vaja seda, tollele teist rohtu… Nähes, millest meie haiged ilma jäävad, olime väga kurvad.

ML Ostsime palju raamatuid. Eestis pole erialast kirjandust peaaegu üldse müügil. Hiinas aga on raamatud küllalt odavad ja neid leiab igast vald­konnast: meditsiiniõpikud ja -sõnastikud, testid eksamiteks valmistumiseks… On lühendatud, kommenteeritud väljaandeid ja eri tõlgendusi. Liht­salt mine ja osta – millised võimalused!

Kui palju peaks inimene ise oma elustiili ja mõtlemist muutma, et nõelravi paremini mõjuks?

AL Räägime patsientidele alati toitumisest ning anname kaasa kirjalikud selgitused, et töötaksime kõik ühes suunas. Patsient peab teadma, kuidas end ise aidata.

ML Oleme alati õhutanud inimesi endaga ise tegelema ning lausa nõudnud, et nad läheksid võimlema ja end liigutaksid, sest kui elada vaid arvuti taga ja autoroolis, tulevad näiteks kaela- või selja­valud tagasi. Mõnikord tundub, et motiveerime inimesi liikuma, kaalu langetama, õigesti toituma ja suitsetamisest loobuma palju rohkem kui tavaarstid. Üldse õpetab hiina meditsiin inimest end analüüsima, lääne meditsiinis on haige rohkem ravi vastuvõtja.

Mõne aasta eest pakiti apteekides kaup kilekotti sõnumiga: „Unustage oma haigus, ärge unustage oma elustiili!” Osale haigetele selline lähenemine väga meeldib – on ju nii lihtne, kui midagi muutma ei pea, võtan oma tabletid sisse ja elan vanaviisi edasi. Algul võetakse leebemat ravimit, seejärel järjest kangemaid, kuni mingil ajal selgub, et valu tõttu ei saa magada, ei õnnestu enam mantlit selga panna, võtmega ust keerata või juukseid kammida. Raviks pakutakse operatsiooni. Kui lõikus silme ees, tullakse meie vastuvõtule…

Mida soovitate terviseajakirja lugejatele?

ML Praegu on levinud, et inimesed pingutavad üle­liia – paljudel on suur töökoormus, õpingud pooleli, pere ja suur pangalaen. Lisaks sellele tuleb teha karjääri, nägema väga hea välja, käia lõunamaal puhkamas jne. Aeg-ajalt ületab see inimvõimete piiri.

Enne uute kohustuste võtmist tuleks reaalselt hinnata oma suutlikkust ning teadvustada, et igal alal pole võimalik väga edukas olla. Ööpäevas on kõigest 24 tundi ja tuleks valida – mõelda, kas kõike ikka on tingimata ja kohe vaja. Enne suurte kohus­tuste võtmist tuleks arvestada, et alati ei pruugi kõik minna nii, nagu loodad.