Lülisammas

Saksamaal:

Uuriti nõelravi efektiivsust kroonilise kaelavalu korral (kestvus üle 6 kuu). Nõelravi viidi läbi 15 nõelraviseansina 3 kuu vältel.
Juhuslikult valitud 1753 patsienti sai nõelravi, 1698 pt moodustas nõelravi mittesaava kontrollgrupi, 10 395 pt keeldusid randomisatsioonist ja valisid nõelravi. 3-kuulise raviperioodi lõpuks olid kroonilise valu, funktsioonihäired ja elukvaliteedi näitajad mõlemas nõelravigrupis oluliselt paremad kui kontrollgrupis. Märkimisväärsed erinevused randomiseeritud ja mitterandomiseeritud nõelravigrupi vahel puudusid.
11 th Annual Symposium on Complementary Health Care, 2004.

Uuring hõlmas 1000 nõelravikeskust, kuhu pöördunud kroonilise alaseljavaluga patsiendid jagati juhuslikkuse printsiibil 2 gruppi- nad kas said või ei saanud nõelravi lisaks ükskõik missugusele nende poolt valitud tavameditsiini ravile. 3-kuulise ravi möödudes oli nõelravigruppi kuulunud patsientide selja funktsioon ja elukvaliteedi näitajad olulised paremad.
10 th Annual Symposium on Complementary Health Care, 2003, London.