Neiguan PC 6

Neiguan PC 6 mõjutab aju tasakaalukeskusi

Hiinas fMRI abil läbiviidud  nõelravipunkti Neiguan PC 6 käsitlevad uuringud annavad uut infot erinavate nõelravipunktide neuraalse spetsiifilisuse kohta.

Uuringus osales 36 tervet isikut, kellel peaaju fMRI salvestamise ajal punkteeriti nõelravipunkt Neiguan PC 6 ja 2 kontrollpunkti – Daling PC 7 ja Guangming GB 37.

PC 6 punktsioon põhjustas ulatusliku signaali alanemise (deaktivatsiooni) tserebrotserebellaarses subkortikaalses piirkonnas, kuid GB 37 punktsioon kutsus esile laialdase signaali tugevnemise (aktivatsiooni). Akupunktuurse stimulatsiooni lõpetamise järgselt jäi deaktivatsioon püsima pikaks ajaks. Neiguan PC 6 (erinevalt PC 7 ja GB 37 st)  põhjustas spetsiifilise neuraalse reaktsiooni insulas, hüpotaalamuses ja tserebellumis.
Need aju piirkonnad on seotud vestibulaarsüsteemi  autonoomse regulatsiooniga, mis osalevad tasakaalu regulatsioonis.

Kuna vestibulaarfunktsiooni häired võivad põhjustada nn merehaigust (motion sickness), mida iseloomustavad vertiigo (peapööritus), iiveldus ja oksendamine, võib see aidata selgitada Neiguani PC 6 antiemeetilist (iiveldus- ja oksendamisvastast) mõju.

Neural specificity of acupuncture stimulation at pericardium 6: evidence from an FMRI study. J Magn Reson Imaging. 2010 Jan;31(1):71-7.

Nõelravipunktide infrapunase kiirguse spekter

Hiina teadlased võrdlesid südame isheemistõve haigete nõelravipunkti Neiguan PC 6 infrapunase kiirguse spektrit tervetel vabatahtlikel mõõdetud spektriga, et näha, kas haigete nõelravipunktid kannavad spetsiifilist haiguslikku infot.

Uuringus osales 50 südame isheemiatõbe põdevat isikut ja 47 tervet täiskasvanut. Kõrge tundlikkusega infrapunast spektrumit mõõtev uurimisseade asetati PC 6 ja võrdluseks võetud mittenõelravipunkti kohale.

Kiirguse intensiivsust jälgiti 73 lainepikkuse alal. Neist 23 alal avastati südamehaigetel ja tervetel isikutel registreeritud parameetrites märgatavad erinevused, kusjuures mittenõelravipunktist võrdluspunkti kohal mõõdetud lainepikkustest esines märkimisväärne erinevus ainult 12 lainepikkuse alal.

Lainepikkus 2 -2,5 mikromit on seotud energia ainevahetusega. Südamehaigete PC 6 kohal registreeritud intensiivsus oli tervetest isikutest oluliselt madalam. Võrdluseks kasutatud mittenõelravipunktide kohal erinevusi ei leitud. Autorite arvates võib infrapunase kiirguse parameetrite muutus koronaarhaiguse puhul peegeldada haiguslikke muutusi, mis võivad olla põhjustatud ainevahetuse aktiivsuse alanemisest nõelravipunkti piirkonnas.

Infrared radiation spectrum of acupuncture point on patients with coronary heart disease. Am J Chin Med. 2008;36(2):211-8