Puu- ja Metallipunktide erinev mõju autonoomsele närvisüsteemile

Lõuna-Koreas läbiviidud uuringus võrreldi Perikardi (PC) ja Kolmiksoojendi (SJ) Puu- ja Metallipunktide nõelravistimulatsiooni poolt esilekutsutud autonoomse innervatsiooni vastusreaktsiooni erinevusi. Tegemist oli ristkasutusega randomiseeritud uuringuga, milles osales 30 tervet naist vanuses 22,8 ±2,6 aastat.

Tehti 4 nõelraviseanssi 2-5 päevaste intervallidega – ühel ja samal kellaajal punkteeriti vasakul käel 1 akupunkt – Puupunkt Zhongchong PC 9 (3. sõrme otsas), Puupunkt Zhongzhu SJ 3 (4. ja 5. metakarpaalluu vahel), Metallipunkt Jianshi PC 5 (küünarvarre sisekülje keskjoonel) ja Metallipunkt Guanchong SJ 1 (4. sõrme küünepõhimiku välisnurga juures). 5 minutilise puhkuse järgselt (Pre-Acup) tehti akupunktsioon, manipuleeriti koheselt, nõela ekspositsiooniaeg 20 min, mille järgselt 5 min puhkust (Post-Acup).

Mõõdeti pulsisagedust, naha juhtivuse muutust, hingamissagedust ja perifeerset nahatemperatuuri.

Tulemused: Puupunktide PC 9 ning SJ 3 puhul kiirenes südamelöögisagedus Acup ja Post-Acup mõõtmisel võrreldes Pre-Acup´ga märgatavalt. Metallipunktides PC 5 ja SJ 1 avaldus statistiliselt märkimisväärne südame löögisageduse aeglustumine. Nahajuhtivuse ja perifeerse nahatemperatuuri muutused, mis peegeldavad sümpaatilist aktiivsust ja verevoolu, olid märkimisväärsed PC 9 Acup ajal võrrelduna Pre-Acup´ga.

Järeldus: Puupunktid PC 9 ja SJ 3 tõstavad sümpaatilist aktiivsust, metallipunktid PC 5 ja SJ 1 tõstavad parasümpaatilist aktiivsust.

Nõelravi Puu ja Metalli akupunktidesse avaldab autonoomsele närvisüsteemile erinevat toimet.

 J Altern Complement Med.2012 Aug 23. [Epub ahead of print]