Taichong Liv 3

Taichong Liv 3 mõju alkohoolse maksakahjustuse puhul

Hiina teadlased uurisid Maksa meridiaanil paikneva akupunkti Taichong Liv 3 mõju alkohoolse maksakahjustuse puhul.
Katsegrupi rottidel tekitati kerge alkohoolne maksakahjustus – nende makku viiidi 12 tunni vältel alkoholilahust. Kontrollgrupi rottide makku viidi soolalahust. Seejärel mõjutati akupunkti Liv 3 (1. ja 2. metatarsaalluu vahel) või kontrollpunkti (4. ja 5. metatarsaalluu vahel) elektroakupunktuuri abil 30 min vältel. Maksakahjustuse dünaamikat hinnati alaniinaminotransferaasi (ALT) ja aspartaataminotransferaasi (AST) aktiivsuse järgi maksa koes.

Järeldus: Taichong Liv 3 võib vähendada kergekujulist alkohoolset maksakahjustust rottidel.

Institute of Acu-Moxibustion, China Academy of Chinese Medical Sciences; Zhen Ci Yan Jiu 2011 Dec;36(6):419-22.

Taichong Liv 3 mõjutab süsteemset hemodünaamikat

Jaapani teadlastegrupp uuris nõelravi punktsiooni  mõjul toimuvaid verevoolu muutusi kodarluuarteris (a radialis) ja õlavarrearteris (a brachialis).

18 tervel vabatahtlikul punkteeriti mõlemapoolselt labajalal paiknev nõelravipunkt Taichong Liv 3.
Punktsiooni ajal vähenes verevool mõlemas arteries tunduvalt, kuid 180 sekundit pärast torget oli verevool algnäidust suurem. Süsteemse vaskulaarse resistentsuse indeks vähenes samuti märgatavalt.

Autorid seostavad neid tulemusi nõelravi poolt põhjustatud perifeerse vaskulaarse resistentsuse muutustega.

Brief effect of acupuncture on the peripheral arterial system of the upper limb and systemic hemodynamics in humans. J Altern Complement Med. 2010 Jul;16(7):707-13.