Nõelravi omab põletikuvastast toimet

Parasümpaatiline närvisüsteem – eriti uitnärv (n vagus) – omab olulist rolli immuunsüsteemi regulatsioonis. Uus uuring selgitab selle aluseks olevat neuroimmuunoendokriinset mehhanismi, rõhutades uitnärvi rolli ”põletikulises refleksis”, mis on võimeline pärssima põletikureaktsiooni.

Nõelravi ja teised täiendmeditsiini ravimeetodid tugevdavad uitnärvi aktiivsust.  Tõenäoliselt selle neuroimmuunoloogilise toimemehhanismi kaudu leevendataksegi nende raviviiside  abil  kroonilisi põletikulisi seisundeid.

The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther. 2007 Sep;6(3):251-7.

USA autorid avaldasid värsked laboratoorsed ja kliinilised andmed autonoomse närvisüsteemi ning immuunsüsteemi vahelise negatiivse tagasisideme süsteemi kohta.

Katsete abil tõestati, et n vaguse elektriline stimulatsioon pärsib makrofaagide aktiivsust ja proinflammatoorsete tsütokiniinide produktsiooni.

Seega on võimalik, et traditsioonilise ja elektroakupunktuuri (samuti hüpnoosi, meditatsiooni, palvete, kujutlustamise (guided imagery) ja platseebo efekti) süsteemne põletikuvastane toime realiseerub n vaguse eferentsete kiudude aktiveerimise ja järgneva põletikuliste makrofaagide deaktivatsiooni kaudu.

Nõelravi ja platseebo efektiivsuse objektiivsemaks võrdlemiseks võiks edaspidistes uuringutes mõõta nende spetsiifilist mõju autonoomse närvisüsteemi ning põletiku biokeemilistele markeritele.

The neuroimmune basis of anti-inflammatory acupuncture. Integr Cancer Ther. 2007 Sep;6(3):251-7.