“Tõeline” nõelravi võib omada soojendavat toimet

Saksamaa teadlased uurisid infrapunase termograafia abil nõelravipunkti Hegu LI 4 ja “võlts”nõelravipunkti teostatud punktsioonide poolt esilekutsutud muutusi.

Uuringus osales 50 tervet vabatahtlikku, kes said randomiseeritult 4 liiki protseduure: punktsioon nõelravipunkti Hegu LI 4 manipulatsiooniga, punktsioon kutaansesse (nahasisesesse) mittenõelravipunkti, punktsioon muskulaarsesse (lihasesisesesse) mittenõelravipunkti, punktsioon nõelravipunkti Hegu LI 4 manipulatsioonita.

Hegu LI 4 manipulatsiooniga punktsiooni puhul tõusis kehatemperatuur 2 minuti jooksul märgatavalt. Kutaanse ja muskulaarse mittenõelravipunkti ning manipulatsioonita LI 4 punktsiooni puhul monitooritud piirkonnas temperatuur langes.

Contact-free infrared thermography for assessing effects during acupuncture: a randomized, single-blinded, placebo-controlled crossover clinical trial. Anesthesiology. 2009 Sep;111(3):632-9.