Valu

Acupuncture In Pain Management (2017)
https://www.acunow.org/uploads/1/1/8/6/118615065/anf-fda-20170712.pdf

Acupuncture Versus Opioids for Pain Relief: An Expert Discussion
(2018, USA, France)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6345113/pdf/acu.2018.29102.rtl.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31983934/

NICE (National Institute for Health and Care Excellence, Suurbritannia) soovitab kroonilise valu puhul kasutada nõelravi

Kroonilise valu ravijuhend, avaldatud 07.04.2021
www.nice.org.uk/guidance/ng193

NICE guideline for chronic pain:
painkillers out, acupuncture in

https://www.acupuncture.org.uk/public-content/public-pr-press-releases/7066-nice-guideline-for-chronic-pain-painkillers-out-acupuncture-in.html

Pain and acupuncture: What is it in me that hurts?
Terje Alraek (2020, Norra)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33665086/

 

Nõelravi on morfiinist mõjusam EMOs olevatel valuga patsientidel

Tuneesia haigla erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) viidi läbi uuring, mlles võrreldi nõelravi ja morfiini analgeetilist (valuvaigistavat) toimet. Selgus, et akupunktuurne analgeesia avaldus kiiremini, oli efektiivsem ja paremini talutav.

Uuringus osales  300 patsienti mõõduka või tugeva valuga, mille leevendamiseks tehti nõelravi või süstiti veeni morfiini. Nõelravis kasutati antud seisundi puhul soovitatavaid akupunkte ja ashi punkte. Akupunktid valiti selliselt, et raviseanss oleks piisavalt standardiseeritud replitseerimise hõlbustamiseks ning samal ajal ka piisavalt paindlik ravi individualiseerimiseks.

Ravi tulemuslikkuse kriteeriumiks oli valu intensiivsuse langus vähemalt 50 % võrreldes algsega. Nõelravigrupis oli efektiivsus 92%, morfiinigrupis 78%. Valu taandumisaeg nõelravigrupis 16 minutit, morfiinigrupis 28 minutit. Nõelravigrupis esines kõrvaltoimeid oluliselt vähem.

Acupuncture vs intravenous morphine in the management of acute pain in the ED. Am J Emerg Med. 2016 Jul 20. pii: S0735-6757(16)30422-3.

Nõelravi ja valusündroomiga tüsistunud depressioon

Inglismaal võrreldi erinevate sekkumiste – nõelravi, nõustamine või nn tavaravi – efektiivsust valusündroomiga tüsistunud depressiooni puhul. Uuring hõlmas 755 patsienti, kellel esines lisaks depressioonile mõõdukas kuni väga tugev valu. Tulemust hinnati 3 kuu möödudes.

Depressioon ja valu olid kõige enam vähenenud nõelravigrupis, järgnes nõustamisgrupp ning seejärel nn tavaravigrupp.

Acupuncture, counselling or usual care for depression and comorbid pain: secondary analysis of a randomised controlled trial. BMJ Open. 2014 May 2;4(5):e004964.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24793257

Nõelravi aitab leevendada kroonilist valu

USA: Nõelravi lisamine tavaravile võimaldab vähendada valu ja parandada elukvaliteeti.

495 patsiendist sai nõelravi 226; kõige sagedasemaks põhjuseks oli alaseljavalu, järgnes osteoartriit. Patsiendid olid eakad, said sageli puude tõttu abiraha, neil oli halb tervislik üldseisund ja kõrge valufoon. Nõelraviseansid toimusid 1 x nädalas, tehti keskmiseselt 9, 7 raviseanssi. Nii 12 kui ka 24 nädalat hiljem oli seisund oluliselt algfoonist parem- valu tunduvalt nõrgem ja füüsiline üldseisund parem.

Outcomes of acupuncture for chronic pain in urban primary care. J Am Board Fam Med. 2013 Nov-Dec;26(6):692-700.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24793257

Kofeiin võib pärssida nõelravi analgeetilist toimet,

näitasid Brasiilias läbiviidud loomkatsed.

Hiirtel teostati plantaarintsisioon (lõige käpa tallale), mille järgselt said nad manuaalset ja elektroakupunktuuri akupunktile Sanyinjiao Sp 6. Enne nõelravi läbiviimist manustati neile akuutne või krooniline doos kofeiini.

Selgus, et nõelravi eelselt akuutne kofeiini manustamine annulleeris täielikult nõelravi valuvaigistava toime mõlemas nõelravigrupis. Võrreldi ka Euroopas ja Hiinas tavapäraselt kasutatava kofeiini annust imiteeriva doosi mõju. Kaheksa ööpäeva vältel lisati hiirte joogivette kofeiini.

“Lääne riikides” kasutatava kofeiini doosi (70mg/kg/ööpäevas) foonil nõelravi valuvaigistav toime ei avaldunud, kuid Hiinas keskmiselt kasutatava annuse puhul (4mg/kg/ ööpäevas) avaldus.

Autorite arvates tuleks inimestel läbiviidud nõelraviuuringute puhul arvestada tarbitud kofeiini mõju.

Caffeine at Moderate Doses Can Inhibit Acupuncture-Induced Analgesia in a Mouse Model of Postoperative Pain. J Caffeine Res. 2013 Sept;3(3):143-148.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3777297/

Nõelravi vaigistab südameoperatsiooni järgselt valu

Nõelravi võib südameoperatsiooni tõttu teostatud sternotoomia (sternumi e rinnakuluu avamise) järgselt vähendada oluliselt valu ja parandada kopsude funktsiooni.

Saksamaal läbiviidud uuring hõlmas 100 patsienti, kellele oli tehtud koronaararterite šunteerimise operatsioon. Uuritavad jagati randomiseeritult 3 gruppi: 1. ja 2. grupi haiged said standardanalgeesiale lisaks ühekordse 20 minutit kestva „tõelise“ nõelravi seansi, 3. grupi haiged said ainult standardanalgeesiat. 1. grupi haiged moodustasid „tõelise“ nõelravi kontrollgrupi- neil kasutati „lihtsustatud“ raviskeemi  (akupunktid Hegu LI 4, Sanyinjiao Sp 6, Kunlun B 60, Yintang  Ekstra 3, Baihui Du 20, Shuaigu GB 8, Touwei St 8). 2. grupi haigete nõelravipunktid valiti vastavalt THM õpetusele – vere staasiga seotud valu vaigistamiseks ja vastavalt individuaalsetele haigussündroomidele (Neiguan PC 6, Liangqiu St 34, Xuehai Sp 10, Neiting St 44, Taixi Kid 3, Xingjian Liv 2).

Mõlemas nõelravigrupis saadi statistiliselt  oluline analgeetiline toime. 1. grupis  vähenes valuaisting keskmiselt 18%, 2. grupis  71%. Lisaks subjektiivselt hinnatud valuaistingule mõõdeti ka forsseeritud vitaalkapatsiteeti (FVC), mis on objektiivseks parameetriks roidekaare ekspansiooni hindamisel – parema valuvaigistava toime puhul on rindkere liikuvus suurem. 1. grupis suurenes nõelravi järgselt FVC  30 cm3, 2. grupis 306 cm3. See tõestab nõelravi kliiniselt olulist analgeetilist toimet, millega kaasub paranenud hingamisfunktsioon.

Objectifying acupuncture effects by lung function and numeric rating scale in patients undergoing heart surgery. Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 219817.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23573118