Peavalu

Nõelravi alandab lämmastikoksiidi (NO) taset migreeni puhul

Türgi teadlased avastasid, et nõelravi positiivne ravitoime migreeni puhul võib olla seotud lämmastikoksiidi (NO) taseme alanemisega veres.

22 migreeni patsienti said nõelravi 2 korda nädalas, kokku 5 raviseanssi. Vereanalüüsid tehti enne nõelravi ja pärast 1. ning 5.  nõelraviseanssi. NO algtase määrati ka tervetel vabatahtlikutel. Selgus, et migreenigrupis oli vere NO algtase  55 % kõrgem kui kontrollgrupis.

Pärast 1. nõelraviseanssi oli NO taseme langus võrreldes algsega 4.86%, pärast 5. seanssi 30.63%.

The impact of acupuncture treatment on nitric oxide (NO) in migraine patients. Acupunct Electrother Res. 2014;39(3-4):275-83.

Nõelravil on pikaaegne positiivne ravitoime migreeni puhul

Ameerika uuring näitas, et  nõelravi toimel väheneb nii migreenihoogude sagedus kui ka intensiivsus ja antud toime on kestev.

Uuringugruppi kuulus 59 migreeni patsienti, kellele tehti nõelravi standardiseeritud raviskeemi järgi 2 x nädalas 4 nädala vältel, järgnevalt 1 x nädalas veel 4 nädala vältel. Nõelravijärgselt olid migreenihoogude sagedus ja intensiivsus oluliselt vähenenud. Positiivne ravitoime püsis ka 12 nädalat pärast viimast nõelraviseanssi. Märgatavalt paranes ka elukvaliteet.

Standardized set-point acupuncture for migraines. Altern Ther Health Med. 2013 Nov-Dec;19(6):32-7.

Nõelravi mõjutab migreeni korral ajus valuimpulsi töötlemist

Hiina uuringust selgus, et traditsiooniline nõelravi avaldab migreeni patsientidele tugevamat valuvaigistavat toimet kui kontrollgrupile. Analgeetilise toime tugevus oli seotud erinevusega aju valu töötlemisega seotud piirkondade aktiivsuses.

Artikli autorid järeldavad, et migreeni ravis traditsiooniliselt kasutatavad akupunktid võivad deaktiveerida ajupiirkondi, mis tegelevad valu töötlemisega ja valuga seotud emotsioonidega.

A PET-CT study on the specificity of acupoints through acupuncture treatment in migraine patients. BMC Complement Altern Med. 2012 Aug 15;12(1):123.

Nõelravi on peavalude puhul kulutõhus

Saksamaa uuring käsitles peavalu ravi täiendamist nõelraviga, selle maksumust ja kuluefektiivsust. Uuringugupis oli 3182 patsienti. Selgus, et nõelravi on primaarsete peavalude puhul kuluefektiivne ravimeetod.

Cost-effectiveness of acupuncture treatment in patients with headache. Cephalalgia. 2008 Apr;28(4):334-45.