Luud, liigesed

Nõelravi ja moksibustsioon soodustavad luumurdude paranemist

Nõelravi soodustab luumurdude paranemist. THM terminites puhastab nõelravi meridiaane ja kollateraale, reguleerib qi´d ja verd, hajutab turset ja kõrvaldab staasi. Siiski ei ole antud  toimemehhanism veel lõplikult selge.
Viimaste aastate uuringud on näidanud, et nõelravi ja moksa mehhanism hõlmab raku kasvufaktori ekspressiooni regulatsiooni, signaalteede aktivatsiooni (Wnt/β-Catenin jt), parandab lokaalset vereringet, mõjutab luukoe mineraalset koostist, reguleerib endokriinsüsteemi, soodustab luurakkude differentseerumist ja proliferatsiooni, soodustab osteoblastide proliferatsiooni ja aktivatsiooni, mõjutab luurakkude apoptoosi jne.
Nõelravi ja moksa luumurdude paranemist soodustav toime on väga kompleksne ja seda uuritakse rakkude ning loomkatsete tasandil.

Research progress on mechanism of acupuncture and moxibustion promoting fracture healing. https://europepmc.org/article/med/32115933

Zhongguo gu Shang = China Journal of Orthopaedics and Traumatology, 01 Jan 2020, 33(1):93-96Language:chi

Nõelravi on kasulik põlveliigese osteoartiidi puhul

Kreekas uuriti nõelravi mõju põlveliigese osteoartiidist (OA) põhjustatud kroonilise valu puhul.

120 põlve OA haiget jagati randomiseeritult 3 gruppi:
1.  grupp nõelravi + etoricoxib
2. „võlts“nõelravi+ etoricoxib
3. ainult etoricoxib

Selgus, et nõelravi + mittesteroidne põletikuvastane ravim (NSAID) oli statistiliselt märgatavalt efektiivsem kui „võlts“nõelravi + NSAID või ainult NSAID nii 4, 8 kui 12 nädala möödudes. Hinnati osteoartriidi indeksi näitajat, visuaalse analoogskaala järgi valu tugevust ja algomeetri abil valu dünaamikat triggerpunktides.

Acupuncture as an adjunctive therapy to pharmacological treatment in patients with chronic pain due to osteoarthritis of the knee: a 3-armed, randomized, placebo-controlled trial. Pain. 2012 Aug;153(8):1720-6.

Nõelravi parandab eakate kõnnakut

Ühekordne nõelraviseanss akupunkti Liangqiu St 34 võb parandada oluliselt geriaatriliste patsientide kõnnakut. Saksamaal  60 geriaatria osakonnas taastusravi saavat patsienti  jagati randomiseeritult 2 gruppi – ühekordne nõelravistimulatsioon Liangqiu St 34 või tehniliselt identne nõelastimulatsioon mittenõelravipunkti. Kõnnaku hindamiseks kasutati objektiivset mõõtmist elektroonilisel kõndimisrajal enne ja pärast nõelravi. Kontrollgrupiga võrrelduna paranesid  “tõelise” nõelravi grupis kõik kõndimisparameetrid statistiliselt märkimisväärselt.

Stimulation of acupoint ST-34 acutely improves gait performance in geriatric patients during rehabilitation: A randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2011 Jan;92(1):7-14.

Marylandi Ülikooli Meditsiinikoolis 570 põlveliigese artriiti põdeval patsiendil läbiviidud pikaajaline uuring näitas, et nõelravi toimel vähenes valu põlves 40 % ja põlveliigese funktsioon paranes ligikaudu 40 %.
Uuringut rahastasid NCCAM ja National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS), mis mõlemad kuuluvad US National Institutes of Health koosseisu.
Stephen E. Strauss, NCCAM Director: “Need tulemused näitavad, et akupunktuur võib olla efektiivseks täienduseks tavaravile ja parandada põlveliigese osteoartriidi käes vaevlejate elukvaliteeti.”
Ann Intern Med, Dec 2004; 141: 901-910.

Norras tõestati nõelravi  kõrge efektiivsus ja püsiv ravitoime kaela- ja õlavalu korral. 24 kroonilise kaela- ja õlavaluga naissoost kontoritöötajat jagati juhuslikkuse printsiibil 2 gruppi. Ravigrupile tehti nõelravi “tõelistesse” nõelravipunktidesse, kontrollgrupile torgati nõelad “mittenõelravipunktidesse”. Kõik patsiendid said 3 nädala vältel 10 raviseanssi. “Tõelises” nõelravi grupis vähenes ravikuuri järgselt valu intensiivsus 70 %, jäädes 3 a hiljem umbes poolele oma esialgsest raskusastmest. “Vale” nõelravigrupis valu ravikuuri lõpuks pisut vähenes, kuid 3 a hiljem oli valu esialgsest veelgi tugevam. “Tõelises” nõelravigrupis vähenesid ka kaasuvad peavalud. See toime püsis samuti 3 a hiljem.
Pain, July 2004; 109(3):299-307.

Hispaanias uuriti nõelravi efektiivsust 97 põlveliigese osteoartriiti põdeval patsiendil. Neist 1. grupp sai nõelravi koos mittesteroidse põletikuvastase preparaadi diklofenakiga, 2. grupp platseebo nõelravi koos diklofenakiga. Ravi kestis mõlemas grupis 12 nädalat. Uuringu lõppedes selgus, et “tõelist” nõelravi saanud haigete grupis vähenesid valu ja jäikus rohkem, samuti paranesid neil liigese funktsioon ning elukvaliteet.
BMJ 2004; 329:1216.

Hong-Kongis tõestati akupunktuuri efektiivsus õlaliigese periartriidi ravis.
Hong Kong Med J 2001;7:381-91.

American Academy of Pain Medicine aastakonverentsil ettekantud uuringu tulemused näitasid, et akupunktuuri lisamisel tavaravile väheneb põlve osteoartriidist põhjustatud valu ja jäikus ning paraneb liigese funktsioon.

Uuringus osales 73 keskmise kuni raskekujulise põlveliigese osteoartriidi all kannatavat patsienti, kelle seisund standardse põletikuvastase raviga ei paranenud. Põletikuvastast ravi jätkates jagati nad randomiseeritult 2 gruppi, millest uurimisgrupile lisati 8 nädala vältel nõelravi. 3 kuu möödudes oli nõelravigrupi patsientide seisund oluliselt parem.
News from The Journal of Chinese Medicine June 2001.